De stichting

De Annie Theda Ebbinge Stichting bezit ca. 50 ha. verpachte landbouwgrond bij Jubbega  (Fr.). De opbrengst van de pacht vormt een belangrijke bron van inkomsten voor de stichting.

Een van de pachters woont in de boerderij die oorspronkelijk bij de grond behoorde. De boerderij draagt (nog zichtbaar op de stal) de naam "Annie hoeve".


Grotere kaart weergeven

Het Testament

Op 7 december 1978 heeft Aaltje Johanna Posthuma (Alie) in een testament vast laten leggen hoe haar erfenis ten goede zou moeten komen aan de familie Ebbinge en met name  alle, in Nederland levende, nakomelingen van Jan Buisman Ebbinge (1843 - 1907), huisarts te Gorredijk.

De Annie Theda Ebbinge Stichting is vernoemd naar haar enige kinderloos overleden dochter. Voor het testament klikt u hier

De aanvulling

Later heeft Tante Alie per briefkaart een aanvulling aan het testament gestuurd. Notaris Johan Willem Everhard Ebbinge  (Hans) heeft de tekst toegevoegd. Voor de aanvulling klikt u hier.

1e notulen

De eerste vergadering van de Annie Theda Ebbinge Stichting vond plaats op 20 augustus 1986.

Tante Alie heeft in haar testament vastgesteld wie in het bestuur zitting moesten nemen.

Een van de bestuursleden zou Benjamin Willem Ebbinge (Ben) moeten zijn. Echter, voor de eerste vergadering was hij reeds overleden. Daarom nam zijn zoon Pier zitting in het bestuur, als secretaris. Voor de notulen van de eerste vergadering klikt u hier.

ebbinge.org is een initiatief van Ben Ebbinge
powered by websolve