Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en de beheerder van deze website van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op deze website, kan de beheerder van deze website geen garantie geven dat deze informatie juist- en/of volkomen is en/of blijft.

De beheerder van deze website kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website. Hoewel het streven van de beheerder van deze website er op is gericht dat deze website continu toegankelijk is, kan de beheerder van deze website ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat deze website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Indien u via deze website naar websites van andere organisaties gaat, wijst de beheerder van deze website u er op dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan de beheerder van deze website, dat de beheerder van deze website niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die andere website en dat de beheerder van deze website geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor dergelijke websites.

 Alle rechten zijn voorbehouden.

Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van deze website, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.

ebbinge.org is een initiatief van Ben Ebbinge
powered by websolve