Uw privacy

Privacyverklaring Annie Theda Ebbinge Stichting

 

Je hebt te maken met de Annie Theda Ebbinge Stichting (hierna te noemen: ATES).

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe met je gegevens wordt omgegaan. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan ATES worden verstrekt en wat ATES met deze gegevens doet.

 

Doel van de gegevensverwerking

Jouw persoonsgegevens worden door ATES louter gebruikt om de familieband te versterken. Onder familie verstaan wij alle nazaten van Jan Buisman Ebbinge, geboren op 31-05-1843; overleden op 25-01-1907; zie IX.A van de Genealogie.

 

Van welke diensten van ATES maak je gebruik?

Je kunt op één of meerdere manieren in contact staan met ATES.

 

Je staat ingeschreven op onze website                         Zie 1

Je geeft je op voor een familiereünie                            Zie 2

Je doet een beroep op het fonds                                   Zie 3

 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Voor de in deze privacyverklaring genoemde verwerkingen is het bestuurvan ATES de verwerkingsverantwoordelijke. Binnen ATES zijn alleprivacyregelsvoor de verwerking van persoonsgegevens belegd bij:

 

ATES

T.a.v. Ben Ebbinge

E: info@ebbinge.org

 

Wij nemen je privacy serieus

ATES neemt je privacy zeer serieus en ziet de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnorm. ATES verwerkt je gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. ATES besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat je gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. ATES investeert continu in het bieden van een goede en veilige dienstverlening. 

 

Hoe kun je een klacht indienen?

Als je vragen hebt of als je een klacht hebt over het gegevensgebruik van ATES, neem dan contact op. Je kunt ATES bereiken op telefoonnummer: 06-53256885 of per e-mail: info@ebbinge.org. Ook kun je je klacht deponeren bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wat doet ATES met gegevens inzake je websitebezoek?

Op de website van ATES worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kan ATES de indeling op de website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kan ATES de dienstverlening verder verbeteren. ATES registreert ook hoe bezoekers door de website van ATES klikken. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag en voor fraudebestrijding.

 

Wat doet ATES met cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig. 

ATES maakt op de website gebruik van cookies om content te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons website-verkeer te analyseren. 

 

Hoe lang bewaart ATES de gegevens?
Je 
stamgegevens worden onbeperkt bewaard. Wij dienen immers de stamboom intact te houden. Verderop in dit Privacy Statement staat per situatie vermeld wat onze bewaartermijnen zijn. 

Je rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt.

 

ATES geeft als volgt opvolging aan deze rechten: 

 •  Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
  Je kunt via ‘Mijn Ebbinge’-account de gegevens die wij van je hebben overnemen. Indien je wenst dat wij jouw gegevens op PDF aan je sturen, dan kun je hiervoor mailen naar ben@ebbinge.org
 •  Het recht op vergetelheid.
  Indien je wenst dat al je gegevens worden gewist, dan dien je dit verzoek te mailen naar info@ebbinge.org. Hij houdt je op de hoogte van de wijze waarop je verzoek wordt behandeld. Je naam zal altijd in het systeem blijven staan om de stamboom compleet te houden.
 • Recht op inzage. Dat is het recht om de persoonsgegevens in te zien.
  Middels het ‘Mijn Ebbinge’-account zijn de gegevens op de contactkaartdie wij van je hebben inzichtelijk. 
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die worden verwerkt te wijzigen.
  Middels het ‘Mijn Ebbinge’-account kun je wijzigingen op je contactkaartzelf doorvoeren.
 •  Het recht op beperking van de verwerking. Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  Middels het ‘Mijn Ebbinge’-account kun je zelf (een deel) van de gegevens op je contactkaart verwijderen. 
 •  Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
  Het bestuur van ATES neemt geen geautomatiseerd besluiten.  Besluiten worden louter met menselijke tussenkomst genomen.
 •  Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
  Indien je bezwaar wilt maken tegen de gegevensverwerking, kun je ATES mailen op info@ebbinge.org

Indien je via het ‘Mijn Ebbinge’ account niet volledig van je recht gebruik kunt maken, dan kun je mailen naar: info@ebbinge.org.  ATES zal alles in het werk stellen om je van jouw recht gebruik te kunnen laten maken.

 

Social media

ATES maakt gebruik van Facebook om je op de hoogte te houden van familieontwikkelingen.  Aan het gebruik van Social media zijn geen voorwaarden vanuit ATES verbonden. Wel gelden de voorwaarden van het Social media-platform, waarmee je immers reeds akkoord bent gegaan.

 

Er zijn drie manieren waarop je jouw persoonsgegevens aan ATES kan verstrekken.

1. Je staat ingeschreven op onze website, www.ebbinge.org

Je kunt op www.ebbinge.org een ‘Mijn Ebbinge’-account aanmaken. Hiervoor dien je minimaal je naam en e-mailadres op te geven. Deze gegevens hebben we nodig om jouw profiel te registreren. Toegang wordt alleen verschaft als je familie bent. Beheerder van het databestand is Ben Ebbinge: info@ebbinge.org. Als je niet toegelaten wordt dan krijg je van Ben Ebbinge tekst en uitleg.

Alleen familie/nazaten van Jan Buisman Ebbinge, geboren op 31-05-1843; overleden op 25-01-1907 (zie IX.A van de Genealogie) komen in aanmerking voor een ‘Mijn Ebbinge’-account.

 

Met het ‘Mijn Ebbinge’-account kun je o.a. inschrijven voor een familiereünie, kun je zoeken naar familieleden, je kunt berichten uitwisselen, je kunt zoeken in de familiegeschiedenis, enz. enz.

 

Bij de registratie van het ‘Mijn Ebbinge’-account verleen je toestemming voor het gebruik van jouw gegevens, louter voor wat betreft aangelegenheden die de familie Ebbinge betreft. 

 

Gegevens
MINIMAAL

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn

ATES

Naam, M/V, geboortedatum, naam ouders, naam kinderen

ATES

Onbeperkt

Dit zijn stamboomgegevens en de stamboom dient intact te blijven

 

 

 

Gegevens

MAXIMAAL

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn

ATES

Gegevens die je op je contactkaart kunt invullen:

M/V, Voorletters, Tussenvoegsel, Achternaam, straat, huisnummer, toevoeging, postcode, plaats, land, telefoon, mobiel, e-mail, Geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland, roepnaam, overlijdensdatum, overlijdensplaats, overlijdensland, LinkedIn, Twitter, Facebook, website, opmerkingen, anekdotes, vakgebied/expertise, foto,

Gegevens Ouders, gegevens kinderen, gegevens partner.

ATES

onbeperkt

tenzij je aangeeft dat het anders moet.

 

 

 

2. Je geeft je op voor een familiereünie via www.ebbinge.org

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn

ATES

Gegevens op je klantcontactkaart:

naam, leeftijd, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer(s), 

e-mailadres(sen)

dieetwensen, opmerkingenveld

Organisatiecomité familie- reünie

onbeperkt

tenzij je aangeeft dat het anders moet.

 

 

3. Je doet een beroep op het fonds

 

Via www.ebbinge.org/de-stichting/over-de-stichting kun je een beroep doen op het Ebbingefonds. 

Je gegevens inclusief de aanvraag worden bewaard door de bestuursledenvan ATES. Deze gegevens blijven bij hen opgeslagen, ongeacht of je aanvraag wordt gehonoreerd.

 

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn ATES

Gegevens op je klantcontact kaart:

naam, leeftijd, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer(s), 

e-mailadres(sen)

Bestuur ATES

20 jaar

Motivatie van de aanvraag

IBAN

Bestuur ATES

 

20 jaar

 

 

Waar worden de gegevens bewaard?

Jouw persoonsgegevens worden op twee plaatsen bewaard:
1)
Websolve. Dit is de beheerder van onze website. Eén van de eigenaren van Websolve heeft een familieband met de familie Ebbinge.
2) Bij ATES-bestuursleden: correspondentie, jaarstukken en alle andere zaken die te maken hebben met 
het besturen van de Annie Theda Ebbinge Stichting worden bewaard bij de bestuursleden.

ebbinge.org is een initiatief van Ben Ebbinge
powered by websolve